Op de fiets naar Nijmegen

Donderdag 17 mei 2018

OP DE FIETS NAAR NIJMEGEN

Cuijk ligt fantastisch aan het water en vlakbij het prachtige heuvellandschap van Mook. In het centrum is een Schouwburg en binnenkort een bioscoop. Het winkelaanbod wordt steeds uitgebreider en het gebied rond de kerk en het Maasplein moet de parel van het centrum worden. Het is dan ook geen wonder dat veel mensen graag in Cuijk gaan wonen. Het nieubouwproject de Lagune fase 1, 2 en 3 zijn totaal uitverkocht. Fase 3 is nog maar één huis te koop. Binnenkort zal gestart worden met fase 4 waar hoogstwaarschijnlijk ook een run opkomt. U kunt ook zelf kavels kopen aan de Katwijkse weg. 
In Cuijk is er door deze bevolkingsontwikkeling geen 'brain drain' en ook de demografische situatie is hoopgevend. Cuijk groeit naar Nijmegen toe. Het gevolg van deze urbanisatietendens is dat het verkeer tussen Nijmegen en Cuijk substantieel toeneemt. Dat er een nieuwe fietsbrug komt tussen Mook en Cuijk is een teken van visionair beleid. Fijn voor de mensen die aan de Katwijkse weg gaan wonen. 
Kavels Katwijkse weg: https://www.cuijk.nl/…/bouwkavels-te-koop/cuijk-katwijkseweg

Bron video: https://rn7.nl/.