Wordt Cuijk het archeologisch episch centrum van Nederland

Zondag 25 november 2018

WORDT CUIJK IN 2019 HET ARCHEOLOGISCH EPISCH CENTRUM VAN NEDERLAND?

Begin 2019 gaat het zuidelijke deel van de Grotestraat op de schop. Wat kunnen we daar verwachten?
In 1925 schreef Dr. J.H. Holwerda in zijn "Nederland's vroegste geschiedenis" hierover op p. 204:
"Van nog grooter betekenis was ongetwijfeld Cuyck.... Hier heeft men reeds voor jaren, evenwijdig aan de Maas, een gedeelte van een Romeinschen weg blootgelegd en aan dien weg, westelijk langs den tegenwoordigen straatweg, strekte zich een uitgebreid Romeinsch grafveld uit, waaruit in groote massa voorwerpen, speciaal aardewerk, zijn bewaard. ..Al zijn we hier dus vrijwel uitsluitend op die grafvondsten aangewezen, toch kunnen we zeker zeggen, dat hier een zeer belangrijke nederzetting moet hebben gelegen."
Bron: Archeologie in Cuijk

Een foto van 100 jaar geleden met een bijzondere verzameling Romeins aardewerk, afkomstig uit 'Ceuclumse' graven.