Platform

De Stichting Platform Cultuur, Recreatie & Toerisme Cuijk of kortweg Platform CRT Cuijk is samen met andere organisaties onderdeel van het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk (RBT Land van Cuijk).

Gezamenlijk wordt de Identiteit van het Land van Cuijk uitgedragen en versterkt. Er wordt onderscheid gemaakt in Natuur, Geschiedenis, Watersport, Religie en Cultuur. Hiertoe zijn een groot aantal Toeristische InformatiePunten (TIP) ingericht. Bij de TIP's kunt u informatie verkrijgen.

Het Platform CRT Cuijk gaat aan de slag met toeristische project- en productontwikkeling en promotie van de gemeente met als doel het toeristisch-recreatieve-culturele aanbod binnen de gemeente te versterken, vraag en aanbod (nog) beter op elkaar af te stemmen en te komen tot een uitbreiding en kwalitatieve verbetering van het pakket aan cultureel, recreatieve en toeristische voorzieningen.

De bestuursleden medewerkers van de stichting CRT ontvangen geen vergoeding voor de uitoefening van de functie als bestuurder van de Stichting.