Platform

De Stichting Platform Cultuur, Recreatie & Toerisme gemeente Cuijk of kortweg Platform CRT Cuijk is samen met andere organisaties onderdeel van het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk (RBT Land van Cuijk).

Gezamenlijk wordt de Identiteit van het Land van Cuijk onder het motto “Het Land van de heerlijke Ontmoetingen” uitgedragen en versterkt. Er wordt onderscheid gemaakt in Natuur, Geschiedenis, Watersport, Religie en Cultuur. Hiertoe zijn een groot aantal Ontmoetingspunten ingericht. Bij de Ontmoetingspunten kunt u informatie verkrijgen, maar kunt u ook een afspraak met Groeters maken. Zij kunnen u extra en bijzondere informatie verschaffen en zij kunnen u ook bijzondere verhalen vertellen over bijvoorbeeld kerk, dorp, stad of streek in het Land van Cuijk.

Het Platform CRT Cuijk gaat aan de slag met toeristische project- en productontwikkeling en promotie van de gemeente met als doel het toeristisch-recreatieve-culturele aanbod binnen de gemeente te versterken, vraag en aanbod (nog) beter op elkaar af te stemmen en te komen tot een uitbreiding en kwalitatieve verbetering van het pakket aan cultureel, recreatieve en toeristische voorzieningen.

Het platform wil een functie vervullen van een cultureel, recreatief en toeristisch netwerk, waarin kennisuitwisseling, samenwerking en afstemming tussen de verschillende partijen, toeristische project- en productontwikkeling én promotie van de gemeente centraal staan.
Fotografen: Bart van Dinten en Arjan Broekmans e.a.