Toerisme neemt toe in Cuijk

Dinsdag 25 juni 2019

TOERISME NEEMT TOE IN CUIJK. 

In Cuijk ontwikkelt het toerisme langzaam tot een economisch cluster waar veel mensen hun emplooi kunnen vinden. Cuijk zit nog in een toeristische pioniersfase waarbij de groei op het conto komt van plaatselijke ondernemers die uitbreiden en investeren. Het wachten is op een partij die een geweldige impuls kan geven aan dit proces. De voordelen van een toeristisch cluster zijn evident. Het aanzienlijke bedrag aan toeristenbelasting kan gebruikt worden voor verbetering van de infra-structuur en verbeteren en opfrissen van de omgeving. Tevens zal het voorzieningenniveau toenemen waarbij een ondernemer zelfs kansen kan zien om een supermarkt in Beers op te starten. Onlangs heeft de gemeenteraad vergaderd over de cultuurvisie van Cuijk. In deze visie wordt geadviseerd om een aanjager aan te stellen die een boost kan geven aan de cultuur in Cuijk. De Martinuskerkerk, het Ceuclum museum, de Beeldentuin en de Heemtuin kunnen niet zonder toeristen die hier heerlijk kunnen genieten. Ook de vele evenementen zijn afhankelijke van de dagrecreanten die Cuijk bezoeken. Conclusie: Het toerisme wordt de aanjager van (cultureel) Cuijk. 
*de verhogingen van de toeristenbelasting zijn verdisconteerd in de grafiek.